Мнения на клиенти

За нуждите на правната ни кантора ползваме услугите на „Интерспийк“за превод на документи от и на български, английски и испански език. Бързината и точността на преводите са приоритет за нас и нашите клиенти. Коректен и надежден партньор, на когото винаги можем да разчитаме да получим документите си навреме и в изряден вид.
Габриела Каменова
Старши сътрудник
Адв. друж. Фотева, Танев, Минчев, гр. Бургас
От началото на 2007 г. работим с Център за преводи и чуждоезиково обучение „Интерспийк“, специализиран в извършването на легализирани устни и писмени преводи в морския транспорт. Отношенията ни са изградени на база добра комуникация, свързана с професионални консултации и точност на преводите. Работата и сътрудничеството с „Интерспийк“
е повод да препоръчваме дружеството като лоялен, коректен и надежден партньор.
Мирослав Янов
Началник Отдел Снабдяване и логистика
Бургас Таг Сървис ЕООД
Професионализмът, високото качество на изпълнение на услугите, коректното отношение и спазените срокове в работата на екипа на Център за преводи и чуждоезиково обучение „Интерспийк“ в дългогодишната ни съвместна работа са причините да утвърдим трайни търговски взаимоотношения. Високо ценим съдействието на Центъра и разчитаме изцяло на тяхното сътрудничество при преводи.
Катя Савова
Управител ББК ООД, гр. Бургас